Responzivní design

Doplnění textů o používaných technologiích a postupech.