Příspěvky - spravujte vlastní blog, reference nebo třeba recepty efektivně

Modul příspěvků je všestranný obsahový nástroj pro širokou správu obsahu, který potřebujete pravidelně uveřejňovat. Do příspěvku v systému nejčastěji dostáváme reference, blog klienta, novinky a aktuality, informace o aktualizacích a další rozmanitý obsah. Nový příspěvek lze snadno založit pomocí tlačítka "+ Vytvořit".

K dispozici je také průběžné tlačítko pro uložení, pokud chcete v editace dále pokračovat bez nutnosti odchodu ze stránky editace.
 
Rychlá navigace:
 1. Přehled
 2. Detail
 3. SEO nastavení
 4. Příbuzné příspěvky
 5. Štítky v příspěvcích
 6. Galerie příspěvku
 7. Parametry příspěvku

Přehled příspěvků

Veškeré příspěvky, které v systému používáte naleznete na jednom místě bez ohledu na jejich další zatřízení podle parametrů a štítků. Nad příspěvky je dostupné filtrování dle řazení, také vyhledávání dle názvu.

Trezon příspěvky v přehledu

Dále v přehledu naleznete následující informace, se kterými lze pracovat:
 • Breadcrumb - ukazatel zanoření v rámci jednotlivých příspěvků
 • #(ID) - jednoznačný identifikátor v rámci systému
 • Pořadí - lze si jej měnit pomocí přepsání hodnoty, případně přetažením (drag&drop) myší na novou pozici
 • Název - vždy uveden v CZ jazyce
 • Stav - v rámci systému je dostupných někol stavů, které lze z přehledu změnit
  • Aktivní - příspěvek se zobrazuje a je vyhledatelný
  • Neaktivní - příspěvek se nezobrazuje a je nevyhledatelný
  • Skrytý - přes URL se na příspěvek dá dostat, ale na webu není nikde vypsaný
  • Skrytý bez indexování - přes URL se na příspěvek dá dostat, ale má zakázanou indexaci a přístup robotů
 • Vytvoření - datum vytvoření příspěvku
 • Akce - v rámci přehledu je dostupných několik akcí
  • Upravit - rychlý přechod do editace příspěvku
  • Odstranit - rychlé odstranění příspěvku
  • Změna pořadí - pomocí drag&drop lze rychle příspěvku změnit pořadí

Detail editace příspěvku

V rámci nastavení a editace příspěvku je dostupné velké množství nastavení a možností editace jednotlivých bloků včetně možností překladů do všech dostupných jazyků, které jsou na webu povoleny.

Detail editace příspěvku

V základní editaci příspěvků jsou dostupná tato nastavení:
 • Jazyky - každý příspěvek v systému lze přeložit do všech jazyků, které jsou nastaveny
 • Nadpis příspěvku - zobrazovaný nadpis příspěvku
 • URL adresa - rychlý přechod na detail příspěvku
 • Kategorie - příspěvek lze zařadit do libovolného množství kategorií
 • Stav - v rámci systému je dostupných někol stavů, které lze z přehledu změnit
  • Aktivní - příspěvek se zobrazuje a je vyhledatelný
  • Neaktivní - příspěvek se nezobrazuje a je nevyhledatelný
  • Skrytý - přes URL se na příspěvek dá dostat, ale na webu není nikde vypsaný
  • Skrytý bez indexování - přes URL se na příspěvek dá dostat, ale má zakázanou indexaci a přístup robotů
 • Datum - u každého příspěvku si lze nastavit vlastní datum, bez ohledu na datum jeho vytvoření
 • Náhledový obrázek - ke každému příspěvku lze nahrát obrázek, který slouží jako náhled ve formátu .jpg či .png
 • Obsah - k dispozici je rozsáhlý wysiwyg editor, který umožňuje pohodlné formátování textu, možnost galerii a další prvky

SEO nastavení

Každý příspěvek disponuje možností úpravy SEO elementů, bez ohledu na původní pojmenování příspěvku, či jeho obsah.

SEO nastavení

V základní editaci SEO jsou dostupná tato nastavení:
 • Titulek - umožňuje upravit titulek stránky v případě, že dle názvu příspěvku nevyhovuje
 • Popisek - umožňuje upravit, případně přidat popisek pokud například příspěvek je pouze fotka bez obsahu

Příbuzné příspěvky

Umožňují jednoduché a rychlé párování k jiným příspěvkům, které již v systému existují. Prakticky se využívá například, pokud potřebuje příspěvek navázat na jiný, obsahem podobný.

Příbuzné příspěvky

V editaci přípuzných příspěvků jsou dostupná tato nastavení:
 • Multiselect - umožňuje vybrat pouhým kliknutím několik příspěvků, které s tímto příspěvkem propojí

Štítky v příspěvcích

Je funkcionalita určena výhradně pro implementaci příspěvků na systému. Pomocí štítků docháí k rozlišování například vzhledu, prezentace, či obsahu příspěvku samotného. Například tedy volba "Zobrazit levé menu", případně "Skrýt hlavní fotku" a jiné.

Štítky v příspěvcích

V editaci štítků jsou dostupná tato nastavení:
 • Multiselect - umožňuje vybrat pouhým kliknutím několik štítků, které s tímto k příspěvku připojí a následně uplatní logiku, která je určena v rámci implementace.

Galerie příspěvku

Je další možností, jak si k příspěvku vložit fotoglarie, pokud se vám například z povahy implementace, či grafického návrhu nehodí mít galerii spojenou přímo s obsahem (wysiwyg) editorem.

Galerie příspěvku

V editaci galerií jsou dostupná tato nastavení:
 • Multiselect - umožňuje vybrat pouhým kliknutím několik galerií, které s tímto k příspěvku připojí a následně uplatní logiku, která je určena v rámci implementace.

Parametry příspěvku

Jsou dalším elementem, který má velmi široké využití. Ať už potřebuje vkládat k příspěvku různé parametry, například u realizací datum, místo realizace a další informace, tak je lze také využít pro nastavení různých logik příspěvků v rámci implementace, například jiná grafika stránky konkrétního příspěvku.

Parametry příspěvku

V editaci parametrů jsou dostupná tato nastavení:
 • Výpis parametrů - V systému musí být předem založeny v modulu parametry, počet parametrů je libovolný pro každý příspěvek
  • ID - unikátní identifikátor parametru
  • Parametr - zvolený parametr
  • Hodnota - libovolná hodnota jako textový string
  • Akce
   • Zrušit - možnost okamžitě parametr z příspěvku odebrat
   • Uložit - uloží změnu parametru, není nutné ukládat celý příspěvek

Nechte nám na sebe kontakt