Navigace - pohodlné nastavení různých navigačních prvků webu

Modul navigace umožňuje vytvořit na každém webu neomezený počet různých navigací a rozcestníků. Lze jej vázat na kategorie, které jsou přímo na webu, případně je možné do navigace zadat i externí odkazy mimo obsah současného webu. Novou položku navigace přidáte v přehledu snad pomocí tlačítka "+ Vytvořit". Navigace a její úrovně do sebe lze zanořit až do 5 úrovně.

K dispozici je také průběžné tlačítko pro uložení, pokud chcete v editace dále pokračovat bez nutnosti odchodu ze stránky editace.
 
Rychlá navigace:
 1. Přehled
 2. Základní nastavení
 3. Nastavení vzhledu

Přehled navigací

Navigace, tedy všechny rozcestníky, které si v systému založíte naleznete přehledně na jednom místě v uspořádané stromové struktuře přesně tak, jak jsou jednotlivé úrovně v navigacích v sobě zanořeny.

Trezon navigace v přehledu

V přehledu navigací naleznete následující informace, se kterými lze pracovat:
 • Breadcrumb - ukazatel zanoření v rámci jednotlivých navigací
 • #(ID) - jednoznačný identifikátor v rámci systému
 • Pořadí - lze si jej měnit pomocí přepsání hodnoty, případně přetažením (drag&drop) myší na novou pozici
 • Název + šipky - vždy uveden v CZ jazyce (dvojitá šipka značí, že daná položka navigace má v sobě další zanořené navigace)
 • Stav - v rámci systému je dostupných někol stavů, které lze z přehledu změnit
  • Aktivní - navigace se zobrazuje
  • Neaktivní - navigace se nezobrazuje
 • Vytvoření - datum vytvoření příspěvku
 • Akce - v rámci přehledu je dostupných několik akcí
  • Upravit - rychlý přechod do editace navigace
  • Odstranit - rychlé odstranění navigace
  • Změna pořadí - pomocí drag&drop lze rychle navigaci změnit pořadí

Základní nastavení

Detail navigace obsahuje veškerá potřebná nastavení pro obsluhu a vizualizaci jednotlivých rozcestníků. Nastavení je multijazyčné, stejně jako moduly příspěvky, kategorie, statické texty, galerie a parametry.

Detail navigace - nastavení

V základní editaci příspěvků jsou dostupná tato nastavení:
 • Jazyky - každou položku navigace v systému lze přeložit do všech jazyků, které jsou nastaveny
 • Nadpis navigace - zobrazovaný nadpis navigace
 • Krátký popis - slouží například pro perex jednotlé navigace, či uveřejněník krátké poznámky
 • Náhledový obrázek - ke každé položce navigace lze nahrát obrázek, který slouží jako náhled ve formátu .jpg či .png
 • Obsah - k dispozici je rozsáhlý wysiwyg editor, který umožňuje pohodlné formátování textu, možnost galerii a další prvky
 • Nasměrovat na - k dispozi je select s vyhledáváním, který vyhledává mezi všemi kategoriemi ve všech jazykových mutacích. Pro každou jazykovou mutaci je toto nastavení odděleno
 • Stav - v rámci systému je dostupných někol stavů, které lze z přehledu změnit
  • Aktivní - navigace se zobrazuje
  • Neaktivní - navigace se nezobrazuje
 • Ukazuje na homepage - jedná se o speciální nastavení, které uvádí, že po kliku na tento odkaz v navigaci je návštěvník přesměrován na hlavní stránku

Nastavení vzhledu

Umožňuje univerzální nastavení různých zobrazení navigací napříč celým webem. Dá se zde apříklad definovat obecná třída vzhledu, ikonka, pozadí a další jiné prvky, které jsou pro danou položku navigace unikátní.

Nastavení vzhledu navigace

V editaci nastavení vzhledu je dostupné toto nastavení:
 • Ikona - obecné textové pole, které se využívá především pro nastavení ikonky k položce navigace

Nechte nám na sebe kontakt